bg
Sangen om norge
bok

Her finner du eksempler på musikk fra Sangen om Norge.
Musikken er inndelt etter kapitlene i boken, og er gjort
tilgjengelig via Wimp.

Vi har også gjort hele boken tilgjengelig for lesing på nett.

God fornøyelse!

Fra God Natt til Frøken Johansen

Populærmusikken de første tiår

Jazz i Norge

Historien om norsk jazz

Stolper til historiens rockepoetiske kraftlinjern

Tekst i populærmusikken

Folkets musikk

Arven etter Myllarguten

Det e’ vi som e’ best

Kampsanger i politikk og idrett

Maskinene synger

Elektronika – den nye folkemusikken?

Stillhet er gull

– sangen innenfra

Utviklet av Bodoni AS